Skip to Content
logo-01

אומנות הביצועים - ההרצאה

'אומנות הביצועים' היא הרצאה שמרעננת את הדרך שבה אנחנו עושים, מבצעים, מגשימים.
היא נולדה מתוך אלפי שעות קליניקה באימון (coaching) בני ובנות אדם שרוצים כל כך הרבה ומצליחים לבצע - פחות.
היא נולדה מתוך מסע אישי מוטרף וצמוד עם ביצועיסטית סוררת ומרדנית במיוחד - אני.
זאת הרצאה אינטימית, עם מקום לשיתופים ושאלות.
תצטרפו אליי לטיסה קצרה בתוך מערכת הביצועים שלנו?

 

לפרטים על ההרצאה הבאה

הרצאה למצליחנים/ות, לביצועיסטים/ות, ליזמים/ות ולאנשים יצירתיים שרוצים לבצע יותר מבלי להשחק או לקרוס.

הרצאה שמראה דרך אחרת להיות בעשיה ויצירה משמעותית.

לפרטים על ההרצאה הבאה

ההרצאה הזו עושה שכל חדש בכל הנוגע להתייחסות שלי לביצועים ולעשיה. רוח חדשה זורמת בי.

הנושא הוא נושא לא קל, ועשית אותו בהרצאה קליל וזורם ועם זאת מאד בהעמקה. אני יוצא מההרצאה עם זווית חדשה בהתייחסות אליי כ'עושה'.

תמיד התלוננתי עליי שאני עצלנית ודוחה דברים. אחרי ההרצאה הזו הבנתי למה. עכשיו, חצי שנה אחרי אני יכולה להגיד ששינוי התפיסה מההרצאה והכלים שנתת העלו אותי על מסלול חדש בכל הנוגע לביצועים.

אהבתי מאד את החיבור שאת עושה בהרצאה בין הביצועים בפועל לבין כל מי ומה שאנחנו. שאי אפשר לנתק את זה ולהיפך. זאת הרצאה חכמה שעושה ממש שינוי בגישה.

הרצאה טובה ונבונה. ריכזת הבנות ותפיסות לנקודות פרקטיות וברורות. כאלו, שאפשר לבחון אותן במציאות האישית של כל אחד ואחת. ולפעול בהתאם.

by EMOTIVE
chevron-up