Skip to Content
logo-01

בשבח החוקיות.

אחד הדברים שנותנים לי בטחון בחיים
זה חוקיות. לא רק לי, לכולנו.
אנחנו לא נבהלים בלילה כשהשמש שוקעת כי אנחנו מכירים את החוקיות שתהיה זריחה בעוד מספר שעות. אנחנו לא נבהלים כשנהיה קר כי אנחנו יודעים שיש חורף פעם בשנה, כל שנה.
אנחנו לא נבהלים כשיש ירידה בהכנסות העסק בחגים או בקיץ או בחורף (תלוי בעסק) כי אנחנו מכירים את החוקיות של המחזור השנתי בעסק.
אני לא נבהלת כשפעם בחודש אני מתכנסת ורגישה ועצבנית כי אני מכירה את חוקיות המחזור החודשי שלי.
אז יש עוד מערכות חוקים.
לכל דבר בעולם.
וכשאין לנו את הידע בהכרה שלנו לגבי החוקיות של תחום מסוים אז אנחנו נבהלים, ומגיבים באופן הישרדותי, אוטומטי, לרוב מבזבזים אנרגיה, נחלשים נאבקים או קופאים או בורחים ועושים נזק. מיותר. ממש מיותר.
יש חוקיות לצמיחה,
יש חוקיות להגשמה,
יש חוקיות לשפע,
יש חוקיות אישית ויחודית של כל אחד מאיתנו,
ויש לכל אלה ידע קדום/עכשווי, זמין לשימושינו.

by EMOTIVE
chevron-up