Skip to Content
logo-01

הצצה לסיפור האישי - כתבת ראיון 2017

בדצמבר 2017 נפגשתי בבית קפה עם נוגה שנער-שויער למדור שלה 'מסע אישי' Ynet.
הייתי 3 שנים אחרי פרידה כואבת ושינוי גדול.
החשיפה הזו היתה לא קלה עבורי,
ועם זאת הרגשתי הקלה גדולה לאחריה.
יש פה תמצות של מסע חיים שלם,
מורכב ומרובד בהרבה ממה שמצליח לעבור בראיון של שעתיים. עם זאת, זו אפשרות להכיר אותי קצת יותר מקרוב.

by EMOTIVE
chevron-up