Skip to Content
logo-01

ביצועים - הבלוג החיים עצמם - בלוג מימוש - הבלוג

אני מאמינה שכל אחד מאיתנו נועד לממש ולהגשים, במילים אחרות, להביא לידי ביטוי את הרוח שלו האישית והייחודית בעולם עד לכדי מעשה ויצירה חדשה. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו בנוי מכף רגל ועד ראש כדי להוציא דברים מן הכוח אל הפועל. כל אחד והדברים שלו, בעוצמה ובגודל ובאופן שייחודי לו ומותאם לו. בקטעים הכתובים לפניכם אני חושפת מרחב המימוש כפי שהוא נגלה לעיני ואת הדרכים להפוך אותו לטבע שני.

04/02/2024
לדעת לא לדעת חלק א
אלה ימים כאוטיים.מלחמה שמתמשכת זו סיבה טובה. ועם זאת, ברור לי שזה לא רק זה, ושהמלחמה היא עוד אחד מהביטויים…
23/08/2022
FOMO
.מכירים? Fear Of Missing Out.בעברית חרדת החמצה. זה הדבר הזה שמרגישים כשיש מלא אפשרויות פתוחות כל הזמן. כל כך הרבה…
23/08/2022
הפרעת קצב
הפרעת קצב.כן. זאת הבעיה המרכזית אצל רובנו. והיא אחד ממעכבי המימוש וההגשמה.;מי יעשה את התאמת הקצב?מי ינצח על התזמורת המוזרה…
23/08/2022
נועדנו לממש
מימוש והגשמה למה זה נושא שמעסיק אותנו כל כך? התשובה האישית שלי לזה היא ש - זה פשוט מה שנועדנו…
by EMOTIVE
chevron-up