Skip to Content
logo-01

24/08/2022
חוקי הזמנים - קורס שנתי אונליין חיבור לסוד של החודשים העבריים
מה הזמן שבא מסמן לנו? מה הטיימינג עכשיו? מה התהליך שקורה במרחב הרוחני ובעולם הטבע? איך זה משפיע עלינו? איזו…
24/08/2022
אומנות הביצועים - ההרצאה
הרצאה שמראה דרך אחרת להיות בעשיה ויצירה משמעותית.
23/08/2022
לדעת לא לדעת - הסדנה
איך אפשר לנוע ואפילו לעוף בתוךאי ידיעה? אי ידיעה הוא אחד המצבים המאתגרים עבורנואבל באופן פרדוקסלי דווקא הלא נודע מקפל…
18/07/2022
אודות
על coaching שמעתי כבר ב 99' מחברה מארה"ב - ידעתי שזה משהו שמדבר אליי וארצה לעסוק בו, עם זאת היה…
18/07/2022
פגישות 1:1
פגישות 1:1 לבהירות מתאים כשמורגשת שחיקה, תקיעות, אי נוחות, מאמץ יתר, תוצאות לא מספיק טובות - ואנחנו לא יודעים מה…
by EMOTIVE
chevron-up